Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 175                 

Karar Tarihi   : 12/11/2020     

 

KONUSU:

     2.   Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun Görüşülmesi


                 a) Bodrum Belediyesi’nin 2020 - 2021 mali yıllarına ait revize evsel katı atık tarife raporu ve meclis kararının 27/10/2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda görüşülmesi.

                     Plan ve Bütçe Komisyonunun 27.10.2020 tarihli raporunda;

  

   

  Ek için tıklayınız.