Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 176                           

Karar Tarihi   : 12/07/2018               

KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

        c) İlimiz, Milas İlçesi, Hacıilyas Mahallesi, 351 ada, 2 parselde (yeni 351 ada 18 parsel) kayıtlı taşınmaza yönelik hazırlanan PİN: UİP-8387,19 numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8/b maddeleri uyarınca görüşülmesi.

      İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 10.07.2018 tarihli raporunda;

        10.07.2018 tarihinde saat 14.00’de Emirbeyazit Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı Muğla Büyükşehir Belediyesi 2 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 08.06.2018 tarih ve 36521862-754-E.3460 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 13.06.2018 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “İlimiz, Milas İlçesi, Hacıilyas Mahallesi, 351 ada, 2 parselde (yeni 351 ada 18 parsel) kayıtlı taşınmaza yönelik hazırlanan PİN: UİP-8387,19 numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8/b maddeleri uyarınca görüşülmesi” konusu görüşüldü.

 İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 08.06.2018 tarih ve 36521862-754-E.3460 sayılı yazısında;