Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 176                      

Karar Tarihi   : 10/10/2019          


KONUSU:


2- Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.

      a) 2019 Yılı Köyceğiz Belediyesi Evsel Katı Atık Tarifesinin 27/10/2010 tarih ve 27742 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda görüşülmesi.

      Plan ve Büte Komisyonunun 08.10.2019 tarihli raporunda;


Kararın devamı için tıklayınız.

Plan ve Bütçe Komisyon Raporu için tıklayınız.