Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 176                  

Karar Tarihi  : 12/11/2020      


KONUSU:

  3.   Ulaşım Komisyon Raporunun Görüşülmesi


      a) Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin; 10.03.2016 tarihli ve 110 sayılı kararıyla onaylanan Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ve 13.08.2015 tarihli ve 288 sayılı kararı ile onaylanan Deniz ve Kıyı Tesisleri Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği’nin yürürlükten kaldırılarak, yazı ekinde sunulan Ulaşım Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği’nin 5393 sayılı Kanun’un 18. maddesinin (m) bendi gereğince görüşülmesi.

                    Ulaşım Komisyonunun 27.10.2020 tarihli raporunda;