Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :177                              

Karar Tarihi :14/04/2016                  

KONUSU:

    İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın bünyesindeki Şube Müdürlüklerinin arazi görevlerini daha etkin ve verimli olarak yerine getirmeleri amacıyla 1 (bir) adet çift kabinli 3-6 kişilik kamyonetin (pick-up)  Devlet Malzeme Ofisi’nden satın alınması hususunun görüşülmesi     

          İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 08/04/2016 tarihli ve 36521862-934.99-1763 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;  

Kararın devamı için tıklayınız