Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 177                          

Karar Tarihi   : 12/07/2018              

KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

        ç) İlimiz, Yatağan İlçesi, Hacıbayramlar Mahallesi, Doğankonağı Mevkii, 439 parselinde “'Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı (500 Büyükbaş Kapasiteli Hayvancılık Tesisi)'” amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planının 5216 sayılı Kanunun 7/b ve 3194 sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.

       İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 10.07.2018 tarihli raporunda;

10.07.2018 tarihinde saat 14.00’de Emirbeyazit Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı Muğla Büyükşehir Belediyesi 2 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 11.06.2018 tarih ve 36521862-754-E.3478/14720 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 13.06.2018 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “İlimiz, Yatağan İlçesi, Hacıbayramlar Mahallesi, Doğankonağı Mevkii, 439 parselinde “'Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı (500 Büyükbaş Kapasiteli Hayvancılık Tesisi)'” amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planının 5216 sayılı Kanunun 7/b ve 3194 sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi” konusu görüşüldü.

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 11.06.2018 tarih ve 36521862-754-E.3478/14720 sayılı yazısında;