Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 177                       

Karar Tarihi   :10/10/2019            

 

KONUSU:

Mülkiyeti ½'şer hisse oranında Milas Belediye Başkanlığı ile Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza ait İlimiz, Milas İlçesi, Selimiye Mahallesi 348 ada 1 parsel numaralı 1.382,30 m² yüz ölçümlü Arsa nitelikli taşınmazın, ½ hissesi Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait kısmında yer alan binanın zemin katta bulunan ve ekli krokide "A" ile gösterilen 14,00 m² yüz ölçümlü bölümü ile 1. katta bulunan ve ekli krokide "B" ile gösterilen 20,00 m²  yüz ölçümlü bölümünün Genel Müdürlük hizmetlerinde kullanılması koşuluyla teslim edildiği tarihten itibaren on (10) yıl süreliğine bedelsiz olarak Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne tahsis edilmesi için, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e ve 75/d maddeleri gereğince görüşülmesi.

 

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 24.09.2019 tarihli ve 99506623-105.04-E.2587 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.