Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 177                

Karar Tarihi  : 12/11/2020    


KONUSU:


       5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 21. maddesi gereğince Büyükşehir Belediyemiz Organizasyon Şemasında yer alan birimlerden Genel Sekreterliğe bağlı İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın Genel Sekreter Yardımcısı (Mali) bünyesine alınması ve Büyükşehir Belediyemiz organizasyon şemasının yazı ekinde yer alan şekli ile güncellenmesi hususunun görüşülmesi

       İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın 03.11.2020 tarihli ve 58798979-601.04.01-E.3218 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;