Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :178                                                              

Karar Tarihi  :14/04/2016                                                  

KONUSU:

Muğla Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanındaki yollarda can ve mal güvenliğini sağlamak, düzenli ve güvenli trafik akışını temin etmek amacıyla Trafik Elektronik Denetleme Sistemi (TEDES) kurulması, TEDES yapım işi ihalesinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde en fazla 10 yıl süre ile Gelir Paylaşımlı olarak yapılmak üzere Belediye Encümenine yetki verilmesi, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunun Ek 16’ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul Esaslara göre İl Emniyet Müdürlüğünce sistemin kullanılabilmesi amacıyla Muğla Emniyet Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında protokol imzalanması için Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman GÜRÜN’ e yetki verilmesi hususlarının görüşülmesi

          Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın 11/04/2016 tarihli ve 27573494.801.13/3310 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;  

Kararın devamı için tıklayınız.