Geri Tüm Meclis Kararları

    T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 178                          

Karar Tarihi   : 12/07/2018              

KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

        d) İlimiz, Ortaca İlçesi, Terzialiler Mahallesinde yer alan 239 ada 1 parsel ve 240 ada 8 parsel nolu taşınmazları kapsayan planlama alanındaki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin Muğla Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 09.03.2018 tarih ve 57 sayılı Kararının, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün bila tarih ve E.7144 sayılı yazısı gereği Belediyemiz Meclisince incelenerek tashih-i kararı alınması hususunun görüşülmesi.

       İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 10.07.2018 tarihli raporunda;

     10.07.2018 tarihinde saat 14.00’de Emirbeyazit Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı Muğla Büyükşehir Belediyesi 2 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 12.06.2018 tarih ve 36521862-115.01.06-E.3514 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 13.06.2018 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “İlimiz, Ortaca İlçesi, Terzialiler Mahallesinde yer alan 239 ada 1 parsel ve 240 ada 8 parsel nolu taşınmazları kapsayan planlama alanındaki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin Muğla Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 09.03.2018 tarih ve 57 sayılı Kararının, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün bila tarih ve E.7144 sayılı yazısı gereği Belediyemiz Meclisince incelenerek tashih-i kararı alınması hususunun görüşülmesi” konusu görüşüldü.

      İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 12.06.2018 tarih ve 36521862-115.01.06-E.3514 sayılı yazısında;