Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 178                       

Karar Tarihi   :10/10/2019   

 

KONUSU:

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı (Kentsel Tasarım Şube Müdürlüğü)’ nca Apostol Hanı’nın zemininde yapılan incelemeler neticesinde; güney komşusundaki İlimiz, Menteşe İlçesi, Orta Mahallesi 58 ada 16 parsel numaralı 48,60 m² yüz ölçümlü 2 Katlı Kargir Ev ve Dükkân nitelikli taşınmazın fiziki yapı olarak oldukça yıpranmış harabe görüntüsü ile Apostol Hanı’nın tarihi, kültürel ve mimari dokusunu olumsuz yönde etkilediği, Apostol Hanının daha etkin ve verimli olarak kullanılabilmesi açısından bütünsellik teşkil edeceği, Menteşe tarihi ve Kentsel sit alanında gerçekleştirilecek olan her türlü planlama ve proje çalışmasında merkezi bir konuma sahip olduğu ve kamusal amaçla değerlendirilme potansiyelinin yüksek olduğu tespit edilmiş olup; belirtilen gerekçeler nedeniyle 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 22/e maddesi kapsamında satın alınmasına yönelik karar alınmak üzere, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesi gereğince görüşülmesi.

 

         Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 03.10.2019 tarihli ve 99506623-105.04-E.2722 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.