Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 179                               

Karar Tarihi   : 11/05/2017                   

KONUSU:


        2.  Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

        a) Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde bulunan 46.48.01.39 Kurumsal Kodunda bütçe ödenekleri takip edilen, Yeşil Alan Planlama Yapım ve Bakım Şube Müdürlüğüne ait, ekteki ödenek aktarma listesinde belirtilen ödeneklerin, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı 46.48.01.33 Kurumsal Koduna 04.2.1.00 Fonksiyonel Kodu ve bütçe tertipleri açılarak aktarma yapılması hususunun görüşülmesi.

          Plan ve Bütçe Komisyonunun 26.04.2017 tarihli raporunda;

          Kararın devamı için tıklayınız.klayınız.

          Ek için tıklayınız.