Geri Tüm Meclis Kararları


T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 179                            

Karar Tarihi  : 12/11/2020           


KONUSU:

İlimiz, Bodrum İlçesi, Ortakent Mahallesi, 300 ada, 5 parsel numaralı, 130,86 m² yüz ölçümlü "Arsa" vasıflı taşınmaz ile Menteşe İlçesi, Dokuzçam Mahallesi, 204 ada, 6 parsel numaralı, 4.409,06 m² yüz ölçümlü ve Kozağaç Mahallesi, 130 ada, 1 parsel numaralı, 10.745,29 m² yüz ölçümlü "Tarla" vasıflı taşınmazların Genel Müdürlük hizmetlerinde kullanılmak üzere teslim edildiği tarihten itibaren 10 (on) yıl süreliğine Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne bedelsiz tahsisi için, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18/e ve 75/d maddeleri kapsamında görüşülmesi


Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 05.11.2020 tarihli ve 99506623-105.04-E.2459 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


  Kararın devamı için tıklayınız.