Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       : 18                              

Karar Tarihi  : 12/01/2017                

KONUSU:

   Ortaca İlçesi Dalyan Mahallesi 3239 parsel numaralı 3.567,52 m² yüz ölçümlü Oto Terminal Yeri vasıflı taşınmazda bulunan binanın 19,00 m² ve 37,80 m² yüz ölçümlü 2 (iki) adet işyeri ofis olarak kullanılmak üzere bedelsiz olarak Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e ve 75/d maddeleri gereğince teslim edildiği tarihten itibaren on (10) yıl süreliğine tahsis edilmesi hususunun görüşülmesi. 

           Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 05/01/2017 tarih ve 47720051-301.01-43  sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız.