Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :180                                 

Karar Tarihi  :14/04/2016                     

KONUSU:

Muğla İli, Menteşe İlçesi, Karamehmet Mahallesi, Eğergediği Mevkii, Aydın-Muğla bağlantı yolu yamaç şevlerinde yatay olarak 2824,14 m2,  eğik alan hesabı olarak 5550,71 m2 alanda yolların fiziki ve görsel standartlarının yükseltilmesi amacıyla (yol şevlerinde erozyon kontrolü, ağaçlandırma, bitkilendirme, sulama, bakım, vb.) Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Muğla Orman Bölge Müdürlüğü arasında işbirliği protokolünün imzalanması ve uygulanması konusunda Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman GÜRÜN’ün yetkilendirilmesi hususunun görüşülmesi

          Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın 13/04/2016 tarihli ve 31434462-301.03-751 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;  

Kararın devamı için tıklayınız.