Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 180                        

Karar Tarihi  : 11/05/2017            

KONUSU:

            Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin görüşülmesi.

            Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın 03/05/2017 tarih ve 10452259-705.01-1057 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız.