Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 180                           

Karar Tarihi  : 12/07/2018               

KONUSU:

Mülkiyeti Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza ait İlimiz, Fethiye İlçesi, Göcek Mahallesi 419 Ada, 1 Parsel, 4 bağımsız bölüm numaralı 16,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.09.2017 tarih ve 303 sayılı kararında “Balık Satış Yeri” olarak belirlenen faaliyet konusunun “İşyeri” olarak değiştirilmesi hususunun görüşülmesi.  

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 03/07/2018 tarihli ve 99506623-105.04-E.2258 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız.