Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No          :180                        

Karar Tarihi    :10/10/2019   

 

KONUSU:

           Büyükşehir Belediye Meclisimizin 10.03.2015 tarih 64 sayılı kararı ile Muğla Büyükşehir Belediyesinin yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde, yol, sokak, park, spor ve kültürel tesisler Büyükşehir Belediyesi ile büyükşehir kapsamındaki diğer İlçe Belediyeleri arasında 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 27. maddesi kapsamında paylaşıma konu edilmiştir. Muğla Büyükşehir Belediyesi 2015-2019 Stratejik Planı’nda 2. 3. Faaliyet Alanları İle Ürün ve Hizmetlerin Belirlenmesi/Ulaşım Dairesi Başkanlığı Faaliyet Alanı/Terminaller Ürün/Hizmet 1,

            2.4.2. Dış Paydaş Analizi/Dış Paydaşların Analizi başlıklı bölümünde yer alan açıklamalar kapsamında Bodrum, Menteşe ve Büyükşehir Belediye Başkanlıklarımız personelleri tarafından yapılan inceleme sonucunda; Terminal faaliyetleri kapsamında bütüncül olarak kullanılması, konu ile ilgili ileride koordinasyondan kaynaklanacak olumsuz durumların önüne geçilmesi ve yapılacak projelerde uygulama birliğinin sağlanarak verimlilik ve sürdürebilirliğin artırılması gerektiği değerlendirilmiş olup; Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın mülkiyetinde bulunan İlimiz, Bodrum İlçesi, Torba Mahallesi 153 ada 60 parsel numaralı 30.759,37 m² yüz ölçümlü Arsa nitelikli taşınmazın mücavirinde bulunan ve Ek-1 haritada park (yeşil taralı) ve yol (mavi taralı) olarak belirtilen ve İlimiz, Menteşe İlçesi, Muslihittin Mahallesi 432 ada 271 parsel numaralı 25.032,29 m² yüz ölçümlü Arsa nitelikli taşınmazın mücavirinde bulunan ve Ek-2 haritada park (yeşil taralı) ve yol (mavi taralı) olarak belirtilen alanların, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 27. maddesi hükmü uyarınca Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın hüküm ve tasarrufuna bırakılmasına yönelik karar alınması hususunun görüşülmesi

 

            Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 04.10.2019 tarihli ve 99506623-105.04-E.2738 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.

Ek-1 için tıklayınız.

Ek-2 için tıklayınız.