Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 180                  

Karar Tarihi  : 12/11/2020      


KONUSU:

                  İlimiz, Seydikemer İlçesi, Ortaköy Mahallesi, 132 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın maliki İsmail SÜLÜN’ün 18.01.2019 tarihli dilekçesiyle mülkiyeti kendisine ait taşınmazın ekli krokide (A) harfi ile gösterilen 500 m²’lik kısmının mezarlık alanı olarak sembolik bir bedel karşılığı kamulaştırması talep edilmiştir. Seydikemer Kaymakanlığı’nın 17.06.2019 tarih 06 nolu Hıfzıssıhha Meclis Kararı ile bahsi geçen taşınmazın (A) harfi ile gösterilen 500 m²’lik kısmının ifraz edilerek, mezarlık olarak mülkiyetinin Muğla Büyükşehir Belediyesine devrinin yapılması uygun görülmüş olup; söz konusu taşınmazın yazı eki krokide belirtilen kısmının 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince uygulama yapılabilmesi için, 3194 sayılı İmar Kanununun 10. Maddesine göre beş yıllık imar programına ek olarak alınması hususunun görüşülmesi.


         İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 06.11.2020 tarihli ve 36521862-105.04-E.10191 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;