Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 181                           

Karar Tarihi   : 12/11/2020              


KONUSU:

            İlimiz, Menteşe İlçesi, Bayır Mahallesi, 381 ada, 14 (Eski 2361) parsel numaralı, 219,96 m² yüz ölçümlü "Arsa" vasıflı taşınmazda bulunan binanın 1. katında yer alan 15/12 nolu 53,00 m² yüz ölçümlü bölümünün 2020-2021 Eğitim ve Öğretim yılında Menteşe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılacak kurslarda kullanılması koşulu ile Milli Eğitim Bakanlığı adına bedelsiz tahsisi için, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15/h, 18/e ve 75/d maddeleri kapsamında görüşülmesi


            Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 10.11.2020 tarihli ve 99506623-105.04-E.2477 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;
Kararın devamı için tıklayınız.