Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :18

Karar Tarihi :13/01/2015    

KONUSU:

İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın 2015 yılında uygulanacak gelir tarifelerinin görüşülmesi

   Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın 05/01/2015 tarih ve 44338531-301-01-8 sayılı, Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız.