Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 18                               

Karar Tarihi   : 11/01/2018                

KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

        o) Ortaca İlçesi, Merkez Mahallesi, Bahçelievler Mevkii, 381 ada, 1 ve 2 parseller, 1033 ada 1 parsel ve 1110 ada 1 parseli kapsayan planlama alanındaki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin, 5216 sayılı kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. Maddeleri uyarınca görüşülmesi. 

      İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 28.12.2017 tarihli raporunda;

28.12.2017 tarihinde saat 13.00’de Emirbeyazit Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı Muğla Büyükşehir Belediyesi 2 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 15.12.2017 tarih ve 36521862-310.01.03-7713 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 15.12.2017 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “Ortaca İlçesi, Merkez Mahallesi, Bahçelievler Mevkii, 381 ada, 1 ve 2 parseller, 1033 ada 1 parsel ve 1110 ada 1 parseli kapsayan planlama alanındaki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin, 5216 sayılı kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. Maddeleri uyarınca görüşülmesi” konusu görüşüldü.

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 15.12.2017 tarih ve 36521862-310.01.03-7713 sayılı yazısında;