Geri Tüm Meclis Kararları

 

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 181                      

Karar Tarihi : 12/07/2018        


KONUSU:

22.02.2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. maddesi gereği ekte sunulan (II) Sayılı Boş Kadro Değişiklik Cetvelinde belirtilen kadroların iptal ve ihdası, (III) Sayılı Dolu Kadro Değişiklik Cetvelinde belirtilen dolu kadronun derece değişikliği hususunun görüşülmesi.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın 06/07/2018 tarihli ve 58798979-907.02-E.2702 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız.