Geri Tüm Meclis Kararları

 

 

 

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 18                          

Karar Tarihi   : 10/01/2019  

KONUSU:

            İlimiz ilçe merkezlerinde yazı eki Tablo 1 ve Tablo 2 'de liste halinde belirtilen otoparklar ve yol üstü araç park yerleri; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 26. maddesi uyarınca farklı tarihlerde Muğla Kent Hizmetleri A.Ş.'ne işletme devri yapılmış olup; Muğla Kent Hizmetleri A.Ş.'nin 07.01.2019 tarih ve 2019/14 sayılı yazısı ile şirket eliyle işletilen otoparkların 2019 yılında asgari ücrete yapılan artış oranı ve TÜFE oranları doğrultusunda işçilik maliyetlerinin artmasının öngörülmesi sebebiyle; işletme devrine yönelik alınan Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararlarının iptalinin yapılması ve yazı eki Tablo 1 ve Tablo 2 'de belirtilen yol üstü araç park yerleri ve otopark alanlarının (3 sıra numaralı 12.05.2016 tarih ve 219 sayılı Büyükşehir Belediyesi Meclisi Kararı ile devredilen yol üstü araç park yerlerinden; İlimiz Fethiye ilçesi Ölüdeniz Mahallesi Kıdrak Caddesi, 229 Sokak, 227 Sokak, 226 Sokak, 235 Sokak, ve Ölüdeniz Çarşı Caddesi üzerindeki yol üstü araç park yerleri hariç) Büyükşehir Belediyesince 5 (Beş) yıl süre ile, ihale işlemleri yapılmak üzere Büyükşehir Belediyesi Encümenine yetki verilmesi hususunun görüşülmesi.

 

Ulaşım Dairesi Başkanlığının 09.01.2019 tarihli ve 36924739-105.04-E.788 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;