Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         :181                        

Karar Tarihi   :10/10/2019            

 

KONUSU:

             Hüküm ve tasarrufu Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza ait İlimiz, Bodrum İlçesi, Çarşı Mahallesi sınırları dahilindeki Bodrum Limanında yer alan ve ekli krokide "A" ile gösterilen 40,00 m² yüz ölçümlü büro/ofis ile TCSG-101 isimli bot dışında deniz aracı bağlanmaması koşuluyla büro/ofis mücavirinde bulunan rıhtım alanının iki (2) yıl süreliğine bedelsiz olarak Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığına tahsisi için 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e ve 75/d maddesi kapsamında görüşülmesi.

 

             Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 04.10.2019 tarihli ve 99506623-105.04-E.2736 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.