Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :182                  

Karar Tarihi :11/11/2014   

KONUSU:

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSININ, 2014 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMINA “MUĞLA İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE ENERJİ EYLEM PLANI HAZIRLANMASI” BAŞLIKLI PROJE SUNULMASI VE PROJE İLE İLGİLİ BENZERİ TÜM İŞLEMLERDE BELEDİYEMİZİ TEMSİL ETMEK ÜZERE MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI VE MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENEL SEKRETER V.’NİN YETKİLİ KILINMASI

          Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın 06/11/2014 tarih 13327030-311-980 sayılı yazısı okundu. Yapılan müzakere sonucunda;

          Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı olarak; Güney Ege Kalkınma Ajansının, 2014 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programına “Muğla İklim Değişikliği ve Enerji Eylem Planı Hazırlanması” başlıklı ve Muğla ilinde başta güneş olmak üzere, enerji arzı yerel yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı, enerjinin etkin kullanımına öncelik veren, yerel sürdürülebilir ekonomik katma değer ve istihdam yaratan, iklim dostu kentsel gelişmeyi sağlamak amacıyla proje sunulabilmesi için 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinde “ p) Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek” hükmü gereğince Proje ile ilgili benzeri tüm işlemlerde Belediyemizi temsil etmek üzere Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükşehir Genel Sekreter Vekilinin yetkili kılınmasına OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.