Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 182                                                     

Karar Tarihi  : 11/05/2017                                         

KONUSU:

            İlimiz Milas İlçesi Hacı İlyas Mahallesi 351 ada 18 parsel numaralı imar planları doğrultusunda otopark olarak kullanılan Muğla Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde bulunan 4.151,81 m2 yüzölçümlü taşınmazın 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 26. Maddesinde belirtilen hükümler doğrultusunda kira bedeli olarak 3000 (Üç Bin) TL. ücret ve brüt gelirin %5 (Beş)’ inin yıllık belirlenen ÜFE oranına göre artırımı yapılarak Muğla Büyükşehir Belediyesine aktarılması karşılığında, 10 (On) yıl süreli Muğla Kent Hizmetleri İnşaat Turizm Taşımacılık Ticari İşletmecilik İletişim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine işletme devrinin yapılması hususunun görüşülmesi. 

          Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın 04/05/2017 tarih ve 21365915/756.01/10855 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında; 

Kararın devamı için tıklayınız.

Ek için tıklayınız.