Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 182                      

Karar Tarihi : 12/07/2018         

KONUSU:

17.02.2006 tarih ve 26083 sayılı resmi gazetede yayınlanan Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde hazırlanan ve yazı ekinde sunulan Muğla Büyükşehir Belediyesi Aday Memurlarının Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmelik ile Muğla Büyükşehir Belediyesi Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği’nin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi gereğince onaylanması hususunun görüşülmesi.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın 06/07/2018 tarihli ve 58798979-010.03-E.2701 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız.