Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         :182                        

Karar Tarihi   :10/10/2019            

 

KONUSU:

             Mülkiyeti Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza ait İlimiz, Bodrum İlçesi, Karakaya Mahallesi (Gümüşlük) 335 ada 3 parsel numaralı 604,34 m² yüz ölçümlü arsa vasıflı taşınmazda bulunan binanın önceki yıllarda kurs yeri olarak kullanılan iki (2) bölümünün 2019-2020 Eğitim ve Öğretim yılında Bodrum Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılacak kurslarda kullanılması koşulu ile Milli Eğitim Bakanlığı adına bedelsiz tahsisi için 5393 sayılı Belediye Kanununun 15/h, 18/e ve 75/d maddeleri kapsamında görüşülmesi

 

             Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 04.10.2019 tarihli ve 99506623-105.04-E.2737 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.