Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 182                       

Karar Tarihi  : 12/11/2020           


KONUSU:

        İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı olarak; Güney Ege Kalkınma Ajansı'nın 2020 yılı Alternatif Turizm Altyapısı Mali Destek Programına başvuruda bulunulacaktır. TR32/20/TUR2 Başvuru Rehberinde "1.3. T.C. Güney Ege Kalkınma Ajansı Tarafından Sağlanacak Mali Kaynak" başlığı altında proje başına mali destek tutarı: 1.000.000 TL; mali destek oranı asgari tutar: %10, azami tutar: %75 olup; Proje kapsamında; başvurulması planlanan “Osman Hamdi Bey ile 19. Yy’a Dijital Yolculuk” projesinin hibe almaya hak kazanması durumunda Büyükşehir Belediyemizce uygulanmasına karar verilmiş ve bahsi geçen proje kapsamında Büyükşehir Belediyemizi temsil ve ilzama, sözleşme yapmaya ve gerekli tüm belgeleri imzalamaya Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin DAŞGIN'ın yetkili kılınması hususunun görüşülmesi


          İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 10.11.2020 tarihli ve 36521862-105.04-E.10270 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;
Kararın devamı için tıklayınız.