Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 183                  

Karar Tarihi : 11/05/2017      

KONUSU:

            22.02.2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. ve geçici 2. Maddesi uyarınca Norm Kadro Kütüğünde yer almayan 1 dereceli Genel İdare Hizmetleri Sınıfı Fon Saymanı kadrosunun iptal edilerek 3 dereceli Genel İdare Hizmetleri Sınıfı Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosunun ihdası konusunun görüşülmesi.

          İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın 03/05/2017 tarih ve 13456491-907.02-1757 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında; 

Kararın devamı için tıklayınız.

Ek için tıklayınız.