Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :184                                  

Karar Tarihi  :14/04/2016                      

KONUSU:

Gün Tespiti        

    Bir dahaki meclis toplantısının 12 Mayıs 2016, Perşembe günü, saat: 14:00’de yapılmasına OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.