Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 184                                   

Karar Tarihi  : 11/05/2017                       

KONUSU:

       5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 42. maddesi, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. maddesi ve Taşınır Mal Yönetmeliğinin 35. maddesi gereğince hazırlanan Muğla Büyükşehir Belediyesi 2016 Yılı İdare Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabının 5393 sayılı Belediye Kanunun 64. maddesi gereğince görüşülmesi.   

          Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın 05/05/2017 tarih ve 44338531-843.03-2242 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında; 

Kararın devamı için tıklayınız.