Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 184                  

Karar Tarihi  : 12/11/2020      


KONUSU:

                    Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA), 2020 yılı proje teklif çağrısı kapsamında; Alternatif Turizm Altyapısı, Alternatif Turizm ile Kooperatif ve Birliklerin Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Mali Destek Programlarını 9 Eylül 2020 itibariyle ilan etmiştir. Program kapsamında toplam 35 milyon TL kaynak kullandırılması planlanmaktadır. Güney Ege Kalkınma Ajansı 2020 yılı Alternatif Turizm Altyapısı Mali Destek Programı TR32/20/TUR2 Başvuru Rehberinde “1.3. T.C. Güney Ege Kalkınma Ajansı Tarafından Sağlanacak Mali Kaynak” başlığı altında proje başına mali destek tutarı 1.000.000,00 TL; mali destek oranı asgari tutar %10, azami tutar %75 olarak belirlenmiş olup; 2020 yılı proje teklif çağrısı kapsamında; Datça Belediyesi’nin sunmayı planladığı “Knidos Seramik Atölyeleri Arkeolojik Park Düzenlemesi” projesi ile ilgili Büyükşehir Belediyemize proje ortaklığı talebi iletilmiştir. Güney Ege Kalkınma Ajansı 2020 yılı Alternatif Turizm Altyapısı Mali Destek Programına Büyükşehir Belediyemizin 250.000,00 TL eş finansman desteği ile ortak olması ve bu ortaklık kapsamında Büyükşehir Belediyemizi temsil ve ilzama, sözleşme yapmaya ve gerekli tüm belgeleri imzalamaya Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin DAŞGIN’ın yetkili kılınması hususunun görüşülmesi.


      Mali Hizmetler Başkanlığı’nın 11.11.2020 tarihli ve 79556812-105.04-E.5243 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


   Kararın devamı için tıklayınız.