Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :185                                  

Karar Tarihi  :12/05/2016                      

KONUSU:

Gündem

          06/05/2016 tarihinde duyurulan 24 maddelik gündeme birimlerden gelen 18 konunun ilave edilmesi ile;

          1- İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi a) Menteşe İlçesi, Akçaova Mahallesi, 27 pafta, 1705 sayılı parselde teklif edilen “Gelişme Konut Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesi b) İlimiz, Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içerisinde kalan ve plan onama yetkisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığında bulunan inceleme alanına yönelik Ulaşım Dairesi Başkanlığınca teknik rapor ile sunulan Fethiye İlçesi, Atatürk Caddesi, Çarşı Caddesi, Belediye Caddesi, Hükümet Caddesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi, 96. Sokak, 97. Sokak, Sadi Pekin Caddesi üzerinde “yol üstü otoparklar”ın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylı meri uygulama imar planları doğrultusunda kentsel tasarım projesi ile çözümlenmesi konusunun görüşülmesi c) Fethiye İlçesi, Karaçulha Mahallesi, 30 pafta 5085 parselde hazırlanan “Belediye Hizmet Alanı” ve “Park Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği hususunun görüşülmesi ç) Fethiye İlçesi, Karaçulha Mahallesi, 30 pafta 5085 parselde hazırlanan “Belediye Hizmet Alanı” ve “Park Alanı” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hususunun görüşülmesi d) 04/03/2016 tarih ve 27 sayılı Kavaklıdere Belediye Meclis Kararı ile; görevi esnasında şehit olan Kavaklıdere ilçesi Salkım Mahallesi halkından Jandarma Uzman Çavuş Tolga SAĞLAM’ın 

Kararın devamı için tıklayınız.