Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :185                          

Karar Tarihi  :11/06/2015               

KONUSU:

İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi

            f)  Seydikemer İlçe Merkezindeki Lise binasının ve yeni yapılmaya devam eden ortaokul binasının önünden geçen “Lise Caddesi” adlı caddeye “Özgecan  ASLAN” ve Seydikemer ilçe merkezindeki yeni hizmete giren Şehit Gürkan AKAN İlkokulu binasının önünden geçen ve Eşen  çayına kadar devam eden “1. Bulvar” adlı caddeye "Şehit Savcı Mehmet Selim KİRAZ" adının verilmesi ile ilgili  Seydikemer İlçe Belediyesi Meclisinin 05/05/2015 tarih ve 70 sayılı kararının onaylanması       

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 22/05/2015 tarihli Komisyon raporunda;

İlgi: 22/05/2015 tarihinde saat 13.30’da Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 07/05/2015 tarih ve 64061556-622.01-2015-545 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin14.05.2015 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen" Seydikemer İlçe Merkezindeki Lise binasının ve yeni yapılmaya devam eden ortaokul binasının önünden geçen “Lise Caddesi” adlı caddeye “Özgecan ASLAN” ve Seydikemer ilçe merkezindeki yeni hizmete giren Şehit Gürkan AKAN İlkokulu binasının önünden geçen ve Eşen  çayına kadar devam eden “1. Bulvar” adlı caddeye "Şehit Savcı Mehmet Selim KİRAZ" adının verilmesi ile ilgili  Seydikemer İlçe Belediyesi Meclisinin 05/05/2015 tarih ve 70 sayılı kararının onaylanması "konusu görüşüldü.

            Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının yazısında;

İlgi      : 05/05/2015 tarih ve 70 sayılı Seydikemer İlçe Belediyesi Meclis Kararı.

İlgi tarihli Meclis Kararı ile Seydikemer İlçe Merkezindeki Lise binasının ve yeni yapılmaya devam eden ortaokul binasının önünden geçen “Lise Caddesi” adlı caddeye 11 Şubat 2015 tarihinde hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Özgecan  ASLAN’ın isminin verilmesi ve  31 Mart 2015 tarihinde İstanbul Çağlayan Adliyesinde hayatını kaybederek şehit olan Savcı Mehmet Selim KİRAZ’ın isminin Seydikemer ilçe merkezindeki yeni hizmete giren Şehit Gürkan AKAN İlkokulu binasının önünden geçen ve Eşen  çayına kadar devam eden “1. Bulvar” adlı caddeye "Şehit Savcı Mehmet Selim KİRAZ" adının verilmesi uygun görülmüş olup; söz konusu  Seydikemer İlçe Belediyesi Meclisinin  05/05/2015 tarih ve 70 sayılı kararının onaylanması hususunda yazımızın Büyükşehir Belediye Meclisi'ne havalesini bilgilerinize arz ederim.." Denilmektedir.

KARAR: Yukarıda Özet metni çıkarılan Seydikemer İlçe Merkezindeki Lise binasının ve yeni yapılmaya devam eden ortaokul binasının önünden geçen “Lise Caddesi” adlı caddeye “Özgecan  ASLAN” ve Seydikemer ilçe merkezindeki yeni hizmete giren Şehit Gürkan AKAN İlkokulu binasının önünden geçen ve Eşen  çayına kadar devam eden “1. Bulvar” adlı caddeye "Şehit Savcı Mehmet Selim KİRAZ" adının verilmesi ile ilgili  Seydikemer İlçe Belediyesi Meclisinin 05/05/2015 tarih ve 70 sayılı kararı tüm belgeleri ile birlikte ilgili mevzuat yönünden komisyonumuzca incelenmiş olup 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/n, 5216 sayılı Kanunun g fıkrası uyarınca söz konusu isim değişikliği işleminin UYGUN OLDUĞUNA Komisyonumuzca OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.

Belediye Meclisimizin takdirlerine saygı ile sunulur. Denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda;

Seydikemer İlçe Merkezindeki Lise binasının ve yeni yapılmaya devam eden ortaokul binasının önünden geçen “Lise Caddesi” adlı caddeye “Özgecan  ASLAN” ve Seydikemer ilçe merkezindeki yeni hizmete giren Şehit Gürkan AKAN İlkokulu binasının önünden geçen ve Eşen  çayına kadar devam eden “1. Bulvar” adlı caddeye "Şehit Savcı Mehmet Selim KİRAZ" adının verilmesi ile ilgili  Seydikemer İlçe Belediyesi Meclisinin 05/05/2015 tarih ve 70 sayılı kararının onaylanması konusuna ait yukarıda metni yazılı İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun; komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/n, 5216 sayılı Kanunun 7/g maddesi gereği Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.