Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 185                           

Karar Tarihi : 12/07/2018               

KONUSU:

Hüküm ve tasarrufu Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza ait Bodrum İlçesi Çarşı Mahallesi sınırları dahilindeki Bodrum Liman Alanında bulunan ve ekli krokide "A" ile gösterilen 7,71 m² yüz ölçümlü alanın "Büfe" olarak işletilmesi amacıyla yıllık ₺12.000,00+KDV bedel ve sonraki yıllar için 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 344. Maddesi kapsamında yapılacak artış oranlarında belirlenecek bedel ile idaremizce hazırlanacak protokolde belirtilecek hususlar dahilinde, teslim edildiği tarihten itibaren beş (5) yıl süreliğine Muğla El Sanatları Sanayi Ticaret Limited Şirketi (MELSA)'ne işletme devrinin yapılması için, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 26. maddesi gereğince görüşülmesi.  

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 12/07/2018 tarihli ve 99506623-105.04-E.2363 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.


Ek için tıklayınız