Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         :185                        

Karar Tarihi   :10/10/2019            

 

KONUSU:

             Kâr gayesi bulunmayan ve Kamu yararı için yapılacak olan İlimiz, Menteşe İlçesi, Çırpı-Çiftlik Mahallesi arasındaki mevcut ulaşım yolunun dar ve emniyetsiz olması sebebiyle, can ve mal kaybını önlemek amacıyla planlanan mevcut yolun genişletilmesi için; orman sınırları içerisine giren alanlar için, 6831 sayılı Kanunun 17/3 üncü maddesi gereği orman izni alınması hususunun görüşülmesi

 

         Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın 04.10.2019 tarihli ve 18955236-622.03-E.4507 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.