Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 185                 

Karar Tarihi   : 12/11/2020     


KONUSU:

     38.  Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun Görüşülmesi


               a) Menteşe Belediye Başkanlığı'nın 2020 Mali Yılı Gider Bütçesinde ödenek aktarılmasına dair 03.11.2020 tarih ve 119 nolu Meclis Kararı’nın Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 36. maddesinin üçüncü fıkrasına göre görüşülerek, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 25. maddesi gereğince onaylanması hususunun görüşülmesi.

                  Plan ve Bütçe Komisyonunun 12.11.2020 tarihli raporunda;