Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :186                             

Karar Tarihi  :12/05/2016                 

KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi

          a) Menteşe İlçesi, Akçaova Mahallesi, 27 pafta, 1705 sayılı parselde teklif edilen “Gelişme Konut Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesi

          İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27.04.2016 tarihli raporunda;

          27/04/2016 tarihinde saat 13.00’da Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan komisyonumuz, görüşmelere geçmeden önce İmar ve Bayındırlık Komisyonu Başkan ve Başkan Yardımcılığı seçimi yapmıştır. Komisyon Başkanı olarak Enver TUNA ve Komisyon Başkan Yardımcısı olarak Ramazan ONTAŞ katılanların oybirliği ile seçilmiştir.  Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 04/03/2016 tarih ve 53618066-310.01.02-1125 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 10.03.2016 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen 14.04.2016 tarihli meclis toplantısında komisyonumuza bir sonraki meclise kadar süre tanınan “Menteşe İlçesi, Akçaova Mahallesi, 27 pafta, 1705 sayılı parselde teklif edilen “Gelişme Konut Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesi " konusu görüşüldü.

            İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 04/03/2016 tarih ve 53618066-310.01.02-1125 sayılı yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız.

İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu için Tıklayınız.