Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 186                                   

Karar Tarihi  : 11/05/2017                       

KONUSU:

            Büyükşehir Belediyemizin bağlı kuruluşu olan Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğünün İller Bankası A.Ş. den kullanacağı Seydikemer Kanalizasyon İnşaatı işi için 15.286.286,00 (onbeşmilyonikiyüzseksenaltıbin-ikiyüzseksenaltı) TL krediye ilişkin düzenlenen kredi sözleşmesinden kaynaklanan her türlü ödeme yükümlülüğünü sözleşme hükümleri çerçevesinde yerine getirememesi ve/veya kredilerin teminatlarının yetersiz kalması halinde Büyükşehir Belediyemizin Maliye Bakanlığı ve/veya Banka tarafından dağıtılan yasal paylarının mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamının garanti olarak gösterilmesi ve konuya ilişkin her türlü iş ve işlemlerin yürütülmesi için Büyükşehir Belediye Başkanı'na yetki verilmesi hususunun görüşülmesi.             Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın 05/05/2017 tarih ve 44338531-301.01-2239 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında; 

Kararın devamı için tıklayınız