Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         :186                        

Karar Tarihi   :10/10/2019            

 

KONUSU:

             Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığınca, sürdürülebilir kırsal kalkınmanın sağlanması, insan sağlığı, hijyenik ve doğru üretimi sağlamak amacıyla Büyükşehir Belediyesi olarak küçük ve orta ölçekli işletme ortaklarından oluşan tarımsal kalkınma kooperatiflerinin iyileştirilmesi esas alınarak destekleme yapılması planlanmaktadır. Bu bağlamda; Anayasanın 171. Maddesi, 5216 sayılı kanunun 7. maddesi (Ek fıkra: 12/11/2012-6360/7 md.), 1163 sayılı 24.04.1969 tarihli Kooperatifler Kanunu’nun 9. maddesi hükümleri ile Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki, Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliğinin 7. Maddesinin (h) bendi ve Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.04.2019 tarih ve 88 sayılı kararı gereğince S.S. Savran Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, S.S. Arsa Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve S.S. Çaykenarı Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile ekte yer alan protokollerin yapılması hususunun görüşülmesi

 

          Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın 04.10.2019 tarihli ve 10452259-105.04-E.1284 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.

Ek-1 için tıklayınız.

Ek-2 için tıklayınız.

Ek-3 için tıklayınız.