Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 186                 

Karar Tarihi  : 12/11/2020     


KONUSU:

     39.  İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi


             a) Menteşe İlçesi, Cedit Mahallesi, 109 ada 1 parsel ile 177 ada 1 parseli kapsayan planlama alanına yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin, 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi

               İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 12.11.2020 tarihli raporunda;