Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :187                

Karar Tarihi :11/11/2014    

KONUSU:

5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUN 18. MADDESİNİN (İ) BENDİ GEREĞİNCE; GÖCEK MARİNA İMAR LTD. ŞİRKETİNİN 170.000,00 TL OLAN SERMAYESİNİN 700.000,00TL’YE ÇIKARILMASI

          Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın 06/11/2014 tarih ve 79556812-851-04-26716 sayılı yazısı okundu. Yapılan müzakere sonucunda;  

          Sermayesinin % 100 oranında Muğla Büyükşehir Belediyesinin hisseye sahip olduğu Göcek Marina İmar Ltd. Şirketinin 03.11.2014 tarihli yazıları ve 2014/09 nolu Yönetim Kurulu Kararı ile 6552 Sayılı Kanun gereğince, borçların ödenmesinde kullanılmak üzere 170.000,00 TL olan sermayenin 700.000,00 TL’ye çıkarılması talep edilmektedir.

5393 Sayılı Belediye Kanunun 18 maddesinin (i) bedi gereğince; Göcek Marina İmar Ltd. Şirketi’nin 170.000,00 TL olan sermayesinin 700.000,00 TL’ye çıkarılmasına OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.