Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 187                            

Karar Tarihi   : 11/05/2017                

KONUSU:

            ­İlimiz, Menteşe İlçesi Karabağlar Mahallesi 667 ada 69 parsel numaralı 1.643,66 m² yüzölçümlü arsa nitelikli taşınmazın Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere taşınmazın teslim edildiği tarihten itibaren üç (3) yıl süreliğine bedelsiz olarak Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne tahsis edilmesi hususunun görüşülmesi.  

          Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 05/05/2017 tarih ve 47720051-301.01-1179 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında; 

Kararın devamı için tıklayınız