Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         :187                        

Karar Tarihi   :10/10/2019            

 

KONUSU:

          Toplantıya Katılamayan Meclis Üyelerinin Sözlü ve Yazılı Mazeretlerinin görüşülmesi

 

           Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 2019 yılı Ekim ayı toplantısına katılamayan; 

     Kemal ÖZYURT, Şefika KARAŞAHİN EKİN, Fatih ÖLEMEZ, Ethem SAYAR ve Yakup OTGÖZ’ün mazeretlerinin kabulüne OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.