Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 187                  

Karar Tarihi  : 12/11/2020      

 

KONUSU:

39- İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

         b) Menteşe İlçesi, Cedit Mahallesi, 109 ada 1 parsel ile 177 ada 1 parseli kapsayan planlama alanına yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin, 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi

                 İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 12.11.2020 tarihli raporunda;