Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 188                          

Karar Tarihi   : 12/07/2018              

KONUSU:

26.  Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının görüşülmesi

         a) 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesinin (b) bendi, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesi gereğince; yazı eki ödenek aktarma cetvelinde gerekçesi belirtilen bütçe tertipleri arasında aktarma yapılması hususunun görüşülmesi.

       Plan ve Bütçe Komisyonunun 12.07.2018 tarihli raporunda;

Kararın devamı için tıklayınız.

Plan ve Bütçe Komisyon Raporu için Tıklayınız

Ek için tıklayınız