Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         :188                        

Karar Tarihi   :10/10/2019            

 

KONUSU:

                Gün Tespiti

 

          Bir dahaki meclis toplantısının 14 Kasım 2019, Perşembe günü, saat: 14:00’de yapılmasına OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.