Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :189                                   

Karar Tarihi :11/11/2014                      

KONUSU:

DALAMAN İLÇESİ TAŞLIBURUN MAHALLESİ BOZÖĞRÜ MEVKİİNDE İMAR PLAN İLAVESİ YAPILAN ALANDA BULUNAN İSİMSİZ SOKAKLARA 9009’DAN BAŞLAYARAK 9031’E KADAR NUMARA VERİLMESİ

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nın 10/11/2014 tarih ve 64061556-301.01-27275 sayılı yazısı okundu. Yapılan müzakere sonucunda;  

01/10/2014 tarih ve 124 sayılı Dalaman Belediyesi Meclis Kararı  ile Dalaman İlçesi  Taşlıburun Mahallesi Bozöğrü Mevkiinde İmar Plan İlavesi yapılan alanda bulunan isimsiz sokaklara 9009’dan başlayarak 9031’e kadar Numara verilmiş olup, söz konusu Meclis Kararının onaylanması OYBİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ.